Posts

Home

Een woord van het AIEVV bestuur

Beste collega’s

Het zijn wederom zware tijden voor jullie  en de andere zorgverstrekkers. Na een eerste coronagolf en een inhaalrace voor de andere zorg, keken jullie uit naar een normale werkdruk  en verlof om de batterijen terug op te laden.  Jullie hebben toen een fantastische inzet getoond.

Er werden witte lakens uitgehangen, geapplaudiseerd en een premie beloofd.   En we zijn blij met die appreciatie, maar met applaus alleen koop je niets!  Er is nood aan een structurele verandering in de zorg;  er zijn gewoon te weinig handen aan het bed en de werkdruk dreigt in de zorg alleen  groter te worden. We hoopten na de eerste golf vooral dat de aanbevelingen van de experten  gevolgd en gehandhaafd zouden worden. Door de politieke leiders van ons land werd beloofd dat ze een herhaling van deze eerste golf zouden voorkomen.

Maar helaas, de richtlijnen en waarschuwingen van de  virologen,  epidemiologen  en mensen op het terrein werden in de wind geslagen. Met als gevolg dat er nu een coronastorm   op jullie afkomt. Wederom wordt er op de ziekenhuizen en op jullie beroep gedaan om een extra tand bij te steken want de vooruitzichten zijn allesbehalve rooskleurig in deze donkere dagen en weken.

Het AIEVV wil hierbij  haar appreciatie voor jullie inzet daarom ook uitdrukken en jullie een hart onder de riem steken met het besef dat veel patiënten jullie heel dankbaar zullen zijn.

Houd vol  en wees fier een verpleegkundige te zijn !!!

Het AIEVV bestuur

News

met de stijging van de COVID 19 afgelopen week moeten we met veel spijt het Nationaal Symposium van 28/11/2020 annuleren.

suite à l’augmentation du COVID 19 la semaine dernière, nous regrettons d’annuler le Symposium National du 28/11/2020

het inschrijvingsgeld zal in de maand oktober 2020 terug gestort worden.

les frais d’inscription seront remboursés en octobre 2020

we gaan trachten een webinar te organiseren, verdere info zal volgen.

nous espérons d’organiser un webinaire, de plus amples informations suivront

nieuwe datum voor volgend jaar in de lente zal binnenkort meegedeeld worden.

une nouvelle date pour l’année prochaine au printemps sera annoncée sous peu

Postgraduaat endoscopieverpleegkundige

Vanaf volgend academiejaar 2020-2021 zal het AIEVV meewerken aan de postgraduaat opleiding endoscopieverpleegkunde. U kan hier de folder terugvinden en hier het begeleidend schrijven.

 

STANDPUNT IVM GASTRO-INTESTINALE ENDOSCOPIE EN COVID-19 PANDEMIE

Via deze link kan u de Nederlandse vertaling van Europese richtlijnen terugvinden. Deze richtlijnen worden integraal overgenomen door het Vlaams regionaal bestuur.

 

 

Het nationale bestuur van het AIEVV had een ontmoeting met de mensen van IFIC, lees hier verder.

Upcoming events

 

Due to the COID-19 conditions there are no events here to show